Naš cilj je mladim omogočiti sodelovanje pri oblikovanju in izražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja. 

prihajajoči dogodki

Tukaj boste našli vse aktualne informacije glede dogodkov.

julij, 2024

Sodeluj

kako lahko prispevaš tudi ti?

Poglej kako lahko stopiš v stik z nami, preberi si več o našel programu ali nas poslušaj na našem novem podkastu.

program

podkast

PREDSTAVNIKI

program

podkast

PREDSTAVNIKI

Unable to load Tweets

Unable to load Tweets

delovanje podmladka

Preberi točke našega programa

IZOBRAŽEVANJE

Znanje je ključen dejavnik gospodarskega in kulturnega razvoja vsakega naroda, zato se zavzemamo, da izobraževalni sistem pri svojem delovanju upošteva mnenje najširšega kroga strokovne javnosti.

VEČ

SODELOVANJE

SDM si bo še naprej kot ena od nacionalnih mladinskih organizacij prizadevala za večjo vlogo mladih pri razvoju družbe.

VEČ

ZAPOSLOVANJE

V SDM podpiramo razvijanje in nadgradnjo vseh potrebnih mehanizmov, ki bodo spodbujali zaposlovanje mladih.

VEČ

PROSTOVOLJSTVO

SDM podpira razvoj prostovoljnega dela, s svojim delovanjem pa bo SDM skušal mlade spodbujati k pridobivanju novih socialnih znanj in veščin.

VEČ

ŠPORT

Šport med mladimi v času odraščanja in izobraževanja je po mnenju SDM eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na človekov razvoj in njegovo zdravje ter posledično kakovost življenja.

VEČ

DRUŽINA

Družina je po mnenju SDM ena temeljnih vrednot družbe in jo je potrebno spoštovati. Zavzemamo se za ustvarjanje ustreznih pogojev in mehanizmov, ki bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju slovenskih družin.

VEČ

ZDRAVSTVO

Po mnenju SDM je zdravje ena temeljnih vrednot, zato mora biti zdravstvena oskrba dostopna vsem in pod enakimi pogoji, zdravstveni sistem pa kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen.

VEČ

STANOVANJA

Urejena stanovanjska politika je eden izmed osnovnih pogojev, na podlagi katerega se mladi odločajo za samostojno življenje in družino. Posebna pozornost mora biti namenjena reševanju stanovanjskega vprašanj.

VEČ

DEMOGRAFIJA

SDM meni, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, socialna, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativno demografsko politiko v Sloveniji.

VEČ

PROSTOR

SDM podpira načrtovano in učinkovito urejanja prostora, ki uresničuje koncept policentričnega razvoja Slovenije ter zagotavlja uravnotežen in skladen razvoj celotnega slovenskega ozemlja.

VEČ

ENERGIJA

SDM podpira iskanje in izkoriščanje alternativnih virov energije, vendar pa ob zavedanju, da le-ti potenciali težko sledijo porabi.

VEČ

OKOLJE

SDM podpira okoljsko politiko, ki v ospredje postavlja varčevanje z energijo, urejanje voda, zmanjševanje nevarnih emisij toplogrednih plinov ter vprašanje ravnanja z odpadki.

VEČ

JAVNI PROMET

SDM podpira investicije v javni transport ter preusmeritev in spodbujanje tovornega prometa na železnice

VEČ

GOSPODARSTVO

SDM meni, da Slovenija potrebuje močno gospodarstvo.

VEČ

INFORMATIKA

Pomembno vlogo v razvoju Slovenije vidimo v razvijanju pogojev za učinkovito informacijsko družbo.

VEČ

Zadnje novice