ŠPORT

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

Šport med mladimi v času odraščanja in izobraževanja je po mnenju SDM eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na človekov razvoj in njegovo zdravje ter posledično kakovost življenja. SDM podpira vrhunski šport, ki ima pozitivno vpliva na mladega človeka, hkrati pa vrhunski športniki predstavljajo in promovirajo Slovenijo v mednarodnem okolju. Vrhunskim športnikom mora država zagotoviti ustrezne materialne, finančne in socialne pogoje za doseganje vrhunskih dosežkov SDM podpira izgradnjo in obnovo športne infrastrukture, ki bo zagotavljala optimalne pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov, hkrati pa bo ustrezna športna infrastruktura omogočala in spodbujala rekreativno udejstvovanje kot način zdravega življenja. Podpiramo ugodno dostopnost do rekreativnega športa.

Šport med mladimi v času odraščanja in izobraževanja je po mnenju SDM eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na človekov razvoj in njegovo zdravje ter posledično kakovost življenja. SDM podpira vrhunski šport, ki ima pozitivno vpliva na mladega človeka, hkrati pa vrhunski športniki predstavljajo in promovirajo Slovenijo v mednarodnem okolju. Vrhunskim športnikom mora država zagotoviti ustrezne materialne, finančne in socialne pogoje za doseganje vrhunskih dosežkov SDM podpira izgradnjo in obnovo športne infrastrukture, ki bo zagotavljala optimalne pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov, hkrati pa bo ustrezna športna infrastruktura omogočala in spodbujala rekreativno udejstvovanje kot način zdravega življenja. Podpiramo ugodno dostopnost do rekreativnega športa.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO