VODSTVO

VODSTVO

SIMONA PURKAT

Predsednica SDM

NEJC BRENCE

Podpredsednik SDM

TIM RAUTER

Podpredsednik SDM

ZALA KLOPČIČ

Podpredsednica SDM

JAN GAJŠEK

Generalni sekretar SDM

ZALA TOMAŠIČ

Mednarodna sekretarka SDM

IZVRŠILNI ODBOR

TADEJ ŽALIK

Član IO

ANDREJ HOIVIK

Član IO

BLAŽ GALE

Član IO

JOŽE DULAR

Član IO

BORUT RUPNIK

Član IO

ANA INTIHAR MARULC

Članica IO

DEJAN ŠTURM

Član IO

Marcel Palčnik

Član IO

SARA KRALJ

Članica IO

KARMEN RADI

Članica IO

EVA PREŠIČEK

Članica IO

NADZORNA KOMISIJA

DENIS ŽUČKO

Predsednik NK

Matjaž Hostnik

Podpredsednik NK

LUKA REBOLJ

Član NK

patricijA TUŠAR

Članica NK

ZOJA KEPA

Članica NK

svet

ANDREJ HOIVIK

Predsednik Sveta SDM

Izidor jelenc

Podpredsednik Sveta SDM

andrej poglajen

Podpredsednik Sveta SDM