VODSTVO

VODSTVO

SIMONA PURKAT

Predsednica SDM

NEJC BRENCE

Podpredsednik SDM

TIM RAUTER

Podpredsednik SDM

ZALA KLOPČIČ

Podpredsednica SDM

JAN GAJŠEK

Generalni sekretar SDM

ZALA TOMAŠIČ

Mednarodna sekretarka SDM

IZVRŠILNI ODBOR

TADEJ ŽALIK

Član IO

JANEZ MARINKO

Član IO

KARIN PLANINŠEK

Članica IO

MATIJA PONGRAC

Član IO

MATIJA MOČNIK SITAR

Član IO

ANA INTIHAR MARULC

Članica IO

DEJAN ŠTURM

Član IO

Marcel Palčnik

Član IO

SARA KRALJ

Članica IO

KARMEN RADI

Članica IO

EVA PREŠIČEK

Članica IO

NADZORNA KOMISIJA

DENIS ŽUČKO

Predsednik NK

Matjaž Hostnik

Podpredsednik NK

LUKA REBOLJ

Član NK

patricijA TUŠAR

Članica NK

ZOJA KEPA

Članica NK

svet

ANDREJ POGLAJEN

Predsednik Sveta SDM

Izidor jelenc

Podpredsednik Sveta SDM

BOŠTJAN HORVAT

Podpredsednik Sveta SDM