OKOLJE

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

SDM podpira okoljsko politiko, ki v ospredje postavlja varčevanje z energijo, urejanje voda, zmanjševanje nevarnih emisij toplogrednih plinov ter vprašanje ravnanja z odpadki. Z ustrezno politiko je treba doseči, da bodo lokalne skupnosti skrbele za ločevanje in recikliranje odpadkov. Podpiramo izgradnjo čistilnih naprav, posebej v mestnih in primestnih okoljih. Ti ukrepi pa bodo lažje uresničljivi in izvedljivi ob primerni ozaveščenosti ljudi. Rešitev slovenskega kmetijstva ni v visokih subvencijah, temveč v pravični ceni za kakovostno hrano, ki jo pridela slovenski kmet. Podpiramo sodelovanje in povezovanje celotne slovenske prehrambene verige. Zavzemamo se za naravi prijazen način pridelave hrane, ki je osnova zdravja. SDM podpira povezanost kmetijstva z turističnimi storitvami.

SDM podpira okoljsko politiko, ki v ospredje postavlja varčevanje z energijo, urejanje voda, zmanjševanje nevarnih emisij toplogrednih plinov ter vprašanje ravnanja z odpadki. Z ustrezno politiko je treba doseči, da bodo lokalne skupnosti skrbele za ločevanje in recikliranje odpadkov. Podpiramo izgradnjo čistilnih naprav, posebej v mestnih in primestnih okoljih. Ti ukrepi pa bodo lažje uresničljivi in izvedljivi ob primerni ozaveščenosti ljudi. Rešitev slovenskega kmetijstva ni v visokih subvencijah, temveč v pravični ceni za kakovostno hrano, ki jo pridela slovenski kmet. Podpiramo sodelovanje in povezovanje celotne slovenske prehrambene verige. Zavzemamo se za naravi prijazen način pridelave hrane, ki je osnova zdravja. SDM podpira povezanost kmetijstva z turističnimi storitvami.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO