INFORMATIKA

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

Pomembno vlogo v razvoju Slovenije vidimo v razvijanju pogojev za učinkovito informacijsko družbo. Država mora zagotavljati pogoje, ki bodo pospeševali informacijsko opismenjevanje, saj lahko le ustrezen sistem informiranja v današnjem času prinese hiter pretok podatkov. Hkrati s tem, je na državnem nivoju potrebno razvijati nove tehnologije, ki bodo omogočale komunikacijo med državljani in državnimi inštitucijami.

Pomembno vlogo v razvoju Slovenije vidimo v razvijanju pogojev za učinkovito informacijsko družbo. Država mora zagotavljati pogoje, ki bodo pospeševali informacijsko opismenjevanje, saj lahko le ustrezen sistem informiranja v današnjem času prinese hiter pretok podatkov. Hkrati s tem, je na državnem nivoju potrebno razvijati nove tehnologije, ki bodo omogočale komunikacijo med državljani in državnimi inštitucijami.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO