PROSTOR

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

SDM podpira načrtovano in učinkovito urejanja prostora, ki uresničuje koncept policentričnega razvoja Slovenije ter zagotavlja uravnotežen in skladen razvoj celotnega slovenskega ozemlja. Prostorsko načrtovanje oziroma poseganje v prostor mora biti jasno in pregledno, kjer morajo ožje in širše lokalne skupnosti skupaj z državo zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo usmerjeni k ustrezni izrabi prostora. Po mnenju SDM velik problem pri razvoju prostora predstavljata razpršena in nenačrtovana gradnja.

SDM podpira načrtovano in učinkovito urejanja prostora, ki uresničuje koncept policentričnega razvoja Slovenije ter zagotavlja uravnotežen in skladen razvoj celotnega slovenskega ozemlja. Prostorsko načrtovanje oziroma poseganje v prostor mora biti jasno in pregledno, kjer morajo ožje in širše lokalne skupnosti skupaj z državo zagotoviti ustrezne pogoje, ki bodo usmerjeni k ustrezni izrabi prostora. Po mnenju SDM velik problem pri razvoju prostora predstavljata razpršena in nenačrtovana gradnja.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO