STANOVANJA

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

Urejena stanovanjska politika je poleg zaposlitve eden izmed osnovnih pogojev, na podlagi katerega se mladi odločajo za samostojno življenje in ustvarjanje družine. Posebna pozornost mora biti namenjena prvemu reševanju stanovanjskega vprašanja, s katerim se soočijo mlade družine in posamezniki. SDM podpira gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, ki omogočajo mladi populaciji lažje reševanje njihovega stanovanjskega problema. Država mora vzpodbujati stanovanjsko gradnjo s povezovanjem javnih in zasebnih sredstev ter tako omogočati lažjo dostopnost do stanovanj. Gradnjo mora spodbujati tudi z ustreznim sistemom subvencij, kreditov, namenskega varčevanja in davčnih olajšav. Država mora vzpostaviti in zagotoviti ustrezne mehanizme, ki bodo pripomogli k znižanju cen stanovanj in hiš.

Urejena stanovanjska politika je poleg zaposlitve eden izmed osnovnih pogojev, na podlagi katerega se mladi odločajo za samostojno življenje in ustvarjanje družine. Posebna pozornost mora biti namenjena prvemu reševanju stanovanjskega vprašanja, s katerim se soočijo mlade družine in posamezniki. SDM podpira gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj, ki omogočajo mladi populaciji lažje reševanje njihovega stanovanjskega problema. Država mora vzpodbujati stanovanjsko gradnjo s povezovanjem javnih in zasebnih sredstev ter tako omogočati lažjo dostopnost do stanovanj. Gradnjo mora spodbujati tudi z ustreznim sistemom subvencij, kreditov, namenskega varčevanja in davčnih olajšav. Država mora vzpostaviti in zagotoviti ustrezne mehanizme, ki bodo pripomogli k znižanju cen stanovanj in hiš.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO