PROSTOVOLJSTVO

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

SDM podpira razvoj prostovoljnega dela, s svojim delovanjem pa bo SDM skušal mlade spodbujati k pridobivanju novih socialnih znanj in veščin. Država mora prepoznati prostovoljno delo kot spodbudo in dodano vrednost, zato naj bo tudi pozitivno stimulirano z davčno regulativo, s sistemom zaposlovanja – kriteriji pri zaposlitvi, s spodbujanjem karitativne dejavnosti, omogočanjem prostorov za delovanje…

SDM podpira razvoj prostovoljnega dela, s svojim delovanjem pa bo SDM skušal mlade spodbujati k pridobivanju novih socialnih znanj in veščin. Država mora prepoznati prostovoljno delo kot spodbudo in dodano vrednost, zato naj bo tudi pozitivno stimulirano z davčno regulativo, s sistemom zaposlovanja – kriteriji pri zaposlitvi, s spodbujanjem karitativne dejavnosti, omogočanjem prostorov za delovanje…

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO