DEMOGRAFIJA

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

SDM meni, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, socialna, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativno demografsko politiko v Sloveniji. SDM bo podpirala vse zamisli na teh področjih, ki bodo sledili cilju izboljšanja demografske slike slovenskega naroda. SDM se zavzema za oblikovanje celostnih ukrepov, ki naj zagotovijo, da se upadanje števila prebivalstva dokončno ustavi. Menimo, da je treba problem upadanja števila prebivalcev, ki je tesno povezan s številom rojstev, uvrstiti na prednostno mesto med vsemi težavami, ki jih mora Slovenija rešiti. Imigracije ne bodo izboljšale demografske slike Slovencev. Zavzemali se bomo za celovite in do podrobnosti razdelane ukrepe, ki bodo spodbudili vnovično oživitev območij, ki se praznijo.

SDM meni, da lahko le ustrezna in usklajena izobraževalna, zaposlovalna, družinska, socialna, zdravstvena, stanovanjska in gospodarska politika zaustavijo negativno demografsko politiko v Sloveniji. SDM bo podpirala vse zamisli na teh področjih, ki bodo sledili cilju izboljšanja demografske slike slovenskega naroda. SDM se zavzema za oblikovanje celostnih ukrepov, ki naj zagotovijo, da se upadanje števila prebivalstva dokončno ustavi. Menimo, da je treba problem upadanja števila prebivalcev, ki je tesno povezan s številom rojstev, uvrstiti na prednostno mesto med vsemi težavami, ki jih mora Slovenija rešiti. Imigracije ne bodo izboljšale demografske slike Slovencev. Zavzemali se bomo za celovite in do podrobnosti razdelane ukrepe, ki bodo spodbudili vnovično oživitev območij, ki se praznijo.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO