DRUŽINA

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

Družina je po mnenju SDM ena temeljnih vrednot družbe in jo je potrebno spoštovati. Zavzemamo se za ustvarjanje ustreznih pogojev in mehanizmov, ki bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju slovenskih družin. V družini se mora ustvarjati okolje, v katerem se posameznik razvija, pridobiva pozitivne izkušnje, vrednote in odgovornost, ter pridobiva vrednote in se uči odgovornosti. V okviru zakonskih mehanizmov je potrebno uvesti ustrezno stimulativno družinsko politiko, ki bo omogočala mladim, da se bodo lažje odločali za družino. Poskrbeti je potrebno za ustrezne davčne olajšave, ustrezno izobraževalno, zaposlitveno, stanovanjsko in zdravstveno politiko. Posebno pozornost je potrebno nameniti mladim družinam in družinam z več otroki.

Nasprotujemo vsakršnemu nasilju, še posebej kakršnikoli obliki nasilja v družini, zato podpiramo ostrejšo kazensko politiko, ki bo zmanjšala število primerov nasilja v Sloveniji. Žrtvam nasilja je potrebno nemudoma zagotoviti varnost, zato podpiramo odpiranje materinskih domov in varnih hiš. Posebej obsojamo nasilje in zlorabe otrok vseh segmentih družbe. Pedofilijo in internetno nasilje nad mladimi je potrebno z zakonskimi mehanizmi in v sodelovanju z nevladnimi organizacijami preprečevati.

Družina je po mnenju SDM ena temeljnih vrednot družbe in jo je potrebno spoštovati. Zavzemamo se za ustvarjanje ustreznih pogojev in mehanizmov, ki bodo pripomogli k ohranitvi in razvoju slovenskih družin. V družini se mora ustvarjati okolje, v katerem se posameznik razvija, pridobiva pozitivne izkušnje, vrednote in odgovornost, ter pridobiva vrednote in se uči odgovornosti. V okviru zakonskih mehanizmov je potrebno uvesti ustrezno stimulativno družinsko politiko, ki bo omogočala mladim, da se bodo lažje odločali za družino. Poskrbeti je potrebno za ustrezne davčne olajšave, ustrezno izobraževalno, zaposlitveno, stanovanjsko in zdravstveno politiko. Posebno pozornost je potrebno nameniti mladim družinam in družinam z več otroki.

Nasprotujemo vsakršnemu nasilju, še posebej kakršnikoli obliki nasilja v družini, zato podpiramo ostrejšo kazensko politiko, ki bo zmanjšala število primerov nasilja v Sloveniji. Žrtvam nasilja je potrebno nemudoma zagotoviti varnost, zato podpiramo odpiranje materinskih domov in varnih hiš. Posebej obsojamo nasilje in zlorabe otrok vseh segmentih družbe. Pedofilijo in internetno nasilje nad mladimi je potrebno z zakonskimi mehanizmi in v sodelovanju z nevladnimi organizacijami preprečevati.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO