ENERGIJA

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

SDM podpira iskanje in izkoriščanje alternativnih virov energije, vendar pa ob zavedanju, da le-ti potenciali težko sledijo porabi, podpiramo razmišljanje o podaljševanju obratovanja nuklearne elektrarne v skladu s strogimi varnostnimi ukrepi, hkrati pa podpiramo gradnjo nove nuklearne elektrarne, saj mora Slovenija proizvesti dovolj lastne električne energije in preučiti možnosti, da ob zadovoljitvi lastnih potreb razmišlja o prodaji energije na svetovnem trgu. Potrebno je rešiti problem lokacije odlagališča nuklearnih odpadkov in urediti lastništvo obstoječe nuklearne elektrarne. SDM menimo, da naj bi vsaka novogradnja morala imeti energetsko kartico, kar pomeni, da je energetsko varčna. Podpiramo gradnjo pasivnih hiš.

SDM podpira iskanje in izkoriščanje alternativnih virov energije, vendar pa ob zavedanju, da le-ti potenciali težko sledijo porabi, podpiramo razmišljanje o podaljševanju obratovanja nuklearne elektrarne v skladu s strogimi varnostnimi ukrepi, hkrati pa podpiramo gradnjo nove nuklearne elektrarne, saj mora Slovenija proizvesti dovolj lastne električne energije in preučiti možnosti, da ob zadovoljitvi lastnih potreb razmišlja o prodaji energije na svetovnem trgu. Potrebno je rešiti problem lokacije odlagališča nuklearnih odpadkov in urediti lastništvo obstoječe nuklearne elektrarne. SDM menimo, da naj bi vsaka novogradnja morala imeti energetsko kartico, kar pomeni, da je energetsko varčna. Podpiramo gradnjo pasivnih hiš.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO