ZDRAVSTVO

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

Po mnenju SDM je zdravje ena temeljnih vrednot, zato mora biti zdravstvena oskrba dostopna vsem in pod enakimi pogoji, zdravstveni sistem pa kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen. Javna zdravstvena mreža mora omogočati in zagotavljati osnovno zdravstveno varnost, skupaj s privatizacijo določenega dela zdravstvenega sistema, ki naj poteka pod strogim nadzorom države. Menimo, da je potrebno veljavo dati alternativnim oblikam v zdravstvu, kjer naj bodo postavljeni regulativni okviri, ki ne bodo v škodo kakovostnemu uradnemu zdravstvu. Alternativa v zdravstvu naj bo v pomoč uradni medicini, predvsem s preventivnimi ukrepi in pomočjo pri ohranjanju zdravja. Alternativno zdravljenje mora biti strogo nadzorovano in kolikor je mogoče dostopno. Načini zdravljenja, ki so v Evropi priznani s strani uradne medicine naj bodo dostopni preko kartice zdravstvenega zavarovanja.

Slovenija potrebuje dolgoročno stabilen, pravičen in solidaren zdravstveni sistem, ki naj upošteva dejstvo, da bo tudi mlajši populaciji, ki bo zaradi dolge delovne aktivnosti najdlje prispevala sredstva, zagotavljal primerno in učinkovito zdravstveno varnost. Podpiramo nakupe in ustrezno izkoriščenost medicinske opreme v slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in porodnišnicah, saj se bo tako povečala dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma skrajšale čakalne vrste.

V SDM menimo, da je pomembno mlade izobraževati o zdravem načinu življenja in o škodljivosti alkohola, tobaka in mamil že od samega začetka izobraževanja s primernimi vsebinami v učnih načrtih. Pomembno vlogo pri osveščanju in propagiranju zdravega načina življenja pa morajo imeti mediji in nevladne organizacije.

SDM podpira visoke davke na tobačne in alkoholne izdelke, saj le ti s svojimi posrednimi in neposrednimi negativnimi vplivi na zdravje državljanov povzročata in puščata negativne posledice. Alkohol, tobak in mamila imajo pomemben vpliv na področju kriminala, zato SDM podpira strožjo zakonodajo, učinkovitejšo inšpekcijsko delovanje in programe za preprečevanje kajenja, alkoholizma in odvajanja odvisnosti od mamil. SDM podpira prepoved kajenja v javnih prostorih. SDM ne podpira legalizacije drog, pri odvajanju od mamil podpira zdravljenje odvisnikov v komunah po Sloveniji, kjer je to v soglasju z lokalno skupnostjo.

Po mnenju SDM je zdravje ena temeljnih vrednot, zato mora biti zdravstvena oskrba dostopna vsem in pod enakimi pogoji, zdravstveni sistem pa kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen. Javna zdravstvena mreža mora omogočati in zagotavljati osnovno zdravstveno varnost, skupaj s privatizacijo določenega dela zdravstvenega sistema, ki naj poteka pod strogim nadzorom države. Menimo, da je potrebno veljavo dati alternativnim oblikam v zdravstvu, kjer naj bodo postavljeni regulativni okviri, ki ne bodo v škodo kakovostnemu uradnemu zdravstvu. Alternativa v zdravstvu naj bo v pomoč uradni medicini, predvsem s preventivnimi ukrepi in pomočjo pri ohranjanju zdravja. Alternativno zdravljenje mora biti strogo nadzorovano in kolikor je mogoče dostopno. Načini zdravljenja, ki so v Evropi priznani s strani uradne medicine naj bodo dostopni preko kartice zdravstvenega zavarovanja.

Slovenija potrebuje dolgoročno stabilen, pravičen in solidaren zdravstveni sistem, ki naj upošteva dejstvo, da bo tudi mlajši populaciji, ki bo zaradi dolge delovne aktivnosti najdlje prispevala sredstva, zagotavljal primerno in učinkovito zdravstveno varnost. Podpiramo nakupe in ustrezno izkoriščenost medicinske opreme v slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in porodnišnicah, saj se bo tako povečala dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma skrajšale čakalne vrste.

V SDM menimo, da je pomembno mlade izobraževati o zdravem načinu življenja in o škodljivosti alkohola, tobaka in mamil že od samega začetka izobraževanja s primernimi vsebinami v učnih načrtih. Pomembno vlogo pri osveščanju in propagiranju zdravega načina življenja pa morajo imeti mediji in nevladne organizacije.

SDM podpira visoke davke na tobačne in alkoholne izdelke, saj le ti s svojimi posrednimi in neposrednimi negativnimi vplivi na zdravje državljanov povzročata in puščata negativne posledice. Alkohol, tobak in mamila imajo pomemben vpliv na področju kriminala, zato SDM podpira strožjo zakonodajo, učinkovitejšo inšpekcijsko delovanje in programe za preprečevanje kajenja, alkoholizma in odvajanja odvisnosti od mamil. SDM podpira prepoved kajenja v javnih prostorih. SDM ne podpira legalizacije drog, pri odvajanju od mamil podpira zdravljenje odvisnikov v komunah po Sloveniji, kjer je to v soglasju z lokalno skupnostjo.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO