JAVNI PROMET

PROGRAM 

IZOBRAŽEVANJE

SODELOVANJE

ZAPOSLOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

ŠPORT

DRUŽINA

ZDRAVSTVO

STANOVANJA

DEMOGRAFIJA

PROSTOR

ENERGIJA

OKOLJE

JAVNI PROMET

GOSPODARSTVO

INFORMATIKA

SDM podpira investicije v javni transport ter preusmeritev in spodbujanje tovornega prometa na železnice. SDM se zavzema za sodobno prometno infrastrukturo, ki bo omogočala enakopravno vključitev v prometno omrežje vsem slovenskim regijam. Potrebno je spodbujati prenos tovora v tranzitu na železnico. Podpiramo pospešeno dokončanje avtocestnega križa ter obnovo cestnega omrežja hitrih, glavnih, regionalnih in lokalnih cest, posodobitev železniške infrastrukture, izgradnjo drugega tira Koper–Divača s povezavo Koper–Trst ter izgradnjo sodobnega in konkurenčno sposobnega pristanišča – Luke Koper. Slovenska letališča morajo privabiti tudi konkurenčne tuje letalske ponudnike.

SDM podpira investicije v javni transport ter preusmeritev in spodbujanje tovornega prometa na železnice. SDM se zavzema za sodobno prometno infrastrukturo, ki bo omogočala enakopravno vključitev v prometno omrežje vsem slovenskim regijam. Potrebno je spodbujati prenos tovora v tranzitu na železnico. Podpiramo pospešeno dokončanje avtocestnega križa ter obnovo cestnega omrežja hitrih, glavnih, regionalnih in lokalnih cest, posodobitev železniške infrastrukture, izgradnjo drugega tira Koper–Divača s povezavo Koper–Trst ter izgradnjo sodobnega in konkurenčno sposobnega pristanišča – Luke Koper. Slovenska letališča morajo privabiti tudi konkurenčne tuje letalske ponudnike.

PROGRAM SDM

IZOBRAŽEVANJE

ZAPOSLOVANJE

ŠPORT

ZDRAVSTVO

DEMOGRAFIJA

ENERGIJA

JAVNI PROMET

INFORMATIKA

SODELOVANJE

PROSTOVOLJSTVO

DRUŽINA

STANOVANJA

PROSTOR

OKOLJE

GOSPODARSTVO