QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?*

QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?*

Ustavno sodišče Republike Slovenije je glavni varuh ustavnosti v naši državi, zadnji branik sistema zavor in ravnovesij ter skrbnik načela delitve oblasti. Kljub temu, da se imenuje sodišče, ga »de facto« ne moremo uvrstiti v nobeno izmed treh vej oblasti, tudi sodno...
X