Naša stanovanjska shema za mlade deluje!

Apr 12, 2023 | Novice

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki smo ga pripravili v SDM in je bil pred letom dni v Državnem zboru tudi sprejet, z lastniškega vidika rešuje stanovanjsko problematiko mladih.

Na drugo povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote za stanovanjsko jamstveno shemo, ki ga je po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade izvedla SID banka, so se odzvale BKS, Delavska hranilnica in NLB. Na njem so razdelili 70 milijonov državne jamstvene kvote. Banka BKS je oddala ponudbo v višini 15 milijonov evrov, Delavska hranilnica v višini pet milijonov evrov in NLB v višini 50 milijonov evrov.

Po razdelitvi jamstvene kvote bankam, lahko zainteresirani kreditojemalci pri bankah, ki so sodelovale v jamstveni shemi, povprašajo za najem posojila za financiranje nepremičnine z jamstvom države.

“Tovrstne kredite, ki so ugodnejši od redne ponudbe banke, lahko mladi kreditojemalci sklenejo najkasneje do 31. januarja 2024 oz. do porabe kvote,” so ob tem sporočili iz NLB in dodali, da lahko pri njih mladi dobijo kredit tako po fiksni kot tudi po variabilni obrestni meri. “Za vse zainteresirane smo oblikovali posebno namensko spletno stran, kjer lahko pridobijo vse potrebne informacije in pogoje,” je dejala članica uprave NLB Hedvika Usenik.

Jamstva za stanovanjska posojila so namenjena mladim do 38 let, pri čemer morajo hkrati izpolnjevati pogoj, da so člani mlade družine bodisi zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji, njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Država bo jamstvo v višini 100 % obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 % glavnice posojila. 

SID banka je prvo povabilo bankam objavila lansko jesen. Nanj so se odzvale banka BKS v višini 15 milijonov evrov, Nova KBM in Delavska hranilnica v višini po pet milijonov evrov ter SKB banka v višini tri milijone evrov. Na njem je tako SID razdelila 28 milijonov državne jamstvene kvote.

Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032.

Več o Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade lahko preberete tukaj: https://www.sds.si/novica/zakon-o-stanovanjski-jamstveni-shemi-mladim-omogoca-da-bodo-lazje-prisli-do-stanovanja-21176.

Prihajajoči dogodki

Dogodki