Več športa v šolo!

Jun 14, 2023 | Blog

Šport je eden pomembnejših dejavnikov v času odraščanja in izobraževanja. Pozitivni vplivi telesne aktivnosti pri otrocih in mladostnikih so dobro znani za boljšo pripravljenost tako na vsakdanje življenje kot tudi učne in delovne rezultate ter splošno počutje. Izjemni športni rezultati, ki jih slovenski športniki dosegajo v mnogoterih športih in disciplinah, morda dajejo napačen vtis, da je šport v Sloveniji enostavno dostopen kjerkoli. Ob tem se je potrebno zavedati, da mnogi profesionalni športniki, ne živijo v Sloveniji, ko primeroma igrajo za klub v tujini; na evropskih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah pa igrajo za Slovenijo. Vrhunski športniki se soočajo z drugačnimi izzivi kot večina otrok in mladostnikov v procesu izobraževanja, a to ne pomeni, da lahko težave obeh skupin zaradi izjemnih rezultatov na mednarodni ravni spregledamo. 

Očitna razlika, ki jo je pandemija pustila na slovenskem športu in športnem duhu, se pozna pri mlajših generacijah. Letošnja predstavitev izsledkov meritev za športnovzgojni karton je pokazala, da so mnogi otroci precej pod ravnjo gibalnih sposobnosti v primerjavi z leti pred korono. Poleg manjšega števila visoko gibalno sposobnih (kar lahko v prihodnosti pomeni tudi manj vrhunskih športnikov in športnih rezultatov) je to zaskrbljujoč rezultat. Po tem ko je bilo edino razumljivo, da se prioritizira zdravje in se za krajši čas omeji nekatere aktivnosti, pa so se po uradnem koncu epidemije v Sloveniji razmere izboljšale. A kljub veliko boljšemu razumevanju bolezni in dejstvu, da od letošnje pomladi bolezni Covid-19 v Sloveniji sploh ni več izolacijska bolezen, se rezultati otrok niso vrnili na rezultate, ki smo jih beležili 5 let nazaj. 

Poleg dodatnih sredstev za športno infrastrukturo je vredno razmisliti o vzpodbudah in promociji ukvarjanja s športom in več športa nameniti v času šolanja. Mnogi, ki so v procesu izobraževanja, že tako veliko časa presedijo za knjigami ali zasloni, na gibanje pa mnogi pozabijo. Zaradi tega je smiselno razmisliti o tem, kako šport še bolj približati vsem, saj bodo zaradi boljše splošne fizične pripravljenosti prišli tudi do boljših učnih rezultatov. 

Vrhunski športniki so izjemno pomembni in so glavni ambasadorji naše države, a potrebno se je zavedati, da se razumevanje pomembnosti športa začne že v mladosti. V času šolanja pa ima izjemno pomembno vlogo, saj skrbi za razvoj in spodbuja dobre navade. Športna aktivnost ne sme biti odvisna le od vrhunskih rezultatov naših športnikov, ampak mora biti med prioritetami za vse. 

Ana Intihar Marulc, članica IO SDM

Prihajajoči dogodki

Dogodki