Težave mladih pri prvi zaposlitvi po končanem šolanju

Jun 29, 2023 | Blog

Prva zaposlitev lahko resnično predstavlja izziv, saj mladi pogosto nimajo delovnih izkušenj, kar pa ne pomeni, da so “slabši” ali manj sposobni. Pridobivanje izkušenj in prilagajanje novemu delovnemu okolju sta procesa, ki zahtevata čas in trud. Razumem, da se lahko soočamo z nekaterimi izzivi pri vstopu na delovni trg in prilagajanju na novo delovno okolje.

Že zaradi šolskega sistema se lahko različni ljudje strinjajo ali ne strinjajo glede njegove učinkovitosti. Vsekakor pa je pomembno, da se sistem prilagaja spreminjajočim se potrebam in zahtevam družbe. Vključevanje vsebin, kot so razumevanje davkov, računalništvo in pridobivanje znanja za življenje, nedvomno koristi mladim.

Kar zadeva ocenjevanje, se strinjam, da bi moralo temeljiti na znanju, ne pa na drugih kriterijih, kot so družinski odnosi ali sorodstvo. Enako velja tudi za poučevanje po zastarelih kurikulumih. Pomembno je, da se šolski sistem posodablja in da učitelji dobijo ustrezno usposabljanje za izvajanje sodobnih učnih programov. Trenutno to ni uresničeno in potrebna je konkretna prenova.

Že v takrat bi jih morali začeti učiti, da so vsa dela pomembna, ne pa nekatera bolj pomembna od drugih. Vendar pa so tudi veščine, kot so točnost, poslušnost in odgovornost, še vedno pomembne v vsakem delovnem okolju, čeprav v sodobnem svetu to peša. Mladi se morajo zavedati, da so te veščine ključne za uspeh na delovnem mestu, ne glede na to, za katero vrsto dela se odločijo.

Preveč smo tudi osredotočeni na družboslovne vede, kjer trenutno tudi ni veliko možnosti za zaposlitev. Po drugi strani pa primanjkuje študentov naravoslovnih ved, ki bi kasneje zapolnili potrebe na trgu dela. Povečanje vpisnih mest na teh fakultetah je pravilna odločitev vlade Janeza Janše in bi morali nadaljevati v tem trendu.

Ko si na fakulteti, te spodbujajo, da razmišljaš izven okvirjev, nabereš veliko splošnega znanja. Ko pa enkrat začneš delati, je nekoliko drugače. Od tebe zahtevajo, da se osredotočiš na bolj specifične zadeve, jih podrobno razdeljuješ in poskušaš rešiti težave čim hitreje. Tu je nekoliko razlika. Lahko bi rekli, da postane težje, ko začneš delati. Po drugi strani pa postaneš bolj avtonomen z lastnim zaslužkom.

Prva zaposlitev je resnično priložnost za osebno in poklicno rast. Moje mnenje je, da bi morali mladi stremeti k temu, da čim prej zaključijo študij in se vključijo v delovno okolje. S pretiranim podaljševanjem študija in prepisovanjem na druge smeri pravzaprav zapravljajo svoj čas in mlada leta, čeprav morda mislijo, da uživajo. Življenje postane prehitro preveč resno. Sedaj imamo največ časa in energije, da nekaj naredimo. Podpiranje teh pogledov bi bolje delovalo za državo in bi lažje napredovali ter prispevali k razvoju svojega kraja ter celotne države in družbe.

Dejan Šturm, član IO SDM

Prihajajoči dogodki

Dogodki