Strategija za mlade: Mlad in izobražen kader ne zahteva veliko za svoje življenje na podeželju

Sep 2, 2021 | Blog

Lokalna mladinska politika je politika za mlade v lokalnem okolju, ki mladim omogoča lažje soočanje z izzivi specifičnega starostnega obdobja – obdobja mladosti. Temelji na predpostavki, da je položaj mladih kot posebne družbene skupine v lokalni skupnosti potrebno načrtno urejati. S takim mišljenjem in pristopom se namreč omogočijo priložnosti za razvoj, ki je potreben za izboljševanje položaja mladih in ki je mladim bliže kot mladinska politika na nacionalni ali meddržavni ravni.

V Resoluciji o strategiji Evropske unije za mlade je izpostavljeno sodelovanje EU na področju mladine. Obstajajo namreč izzivi, s katerimi se srečujejo mladi povsod po EU, kar relevantnim deležnikom omogoča oblikovanje poenotenih skupnih vodil. Osrednja področja mladinskega sektorja so: angažiranje, povezovanje in opolnomočenje. Angažiranje zajema vključevanje v njihovem vsakdanjem življenju in pri upravljanju z javnimi zadevami, ki so zanje pomembna. Povezovanje se nanaša predvsem na  mobilnost mladih v prostovoljstvu, izobraževanju, solidarnosti. Opolnomočenje pomeni spodbujanje mladih in omogočanje dostopa ter izbiro možnih poti do aktivnega prevzema odgovornosti nad svojim delovanjem in odločitvami, ki se ob tem sprejemajo.

Stanovanjska politika, mobilnost, zaposlovanje in podjetništvo so pojmi, ki se velikokrat v politiki izkoriščajo zgolj za populizem in leporečenje kaj vse je gre narobe, kje smo zavozili in zakaj ni prihodnosti. Ukvarjamo se z debatami glede preprečitve bega možganov namesto, da bi ustvarili pogoje za mlade, ki se želijo po zaključku določenega izobraževalnega cikla vrniti nazaj v domovino ali ruralno območje.

Mlad in izobražen kader ne zahteva veliko za svoje življenje na podeželju. Pomembno pa je, da se jim omogoči oziroma imajo ponujene možnosti za opravljanje praktičnih študijskih obveznosti v regiji za zaključek izobraževalnega cikla, možnost reševanja prvega zaposlitvenega izziva in ustrezne in se jim nudi kakovostne pogoje za ustvarjanje družine.

Primer dobre prakse je občina Turnišče, ki je z neposrednim pristopom do mladih v povezavi z lokalno mladinsko organizacijo pristopila k pripravi lokalne strategije za mlade. Lokalna samouprava lahko mladim družinam pripomore z raznimi finančnimi spodbudami kot so delna oprostitev komunalnega prispevka, spodbuda ob rojstvu otroka, vzpostavitev komunalno opremljenimi zemljišči in večjo svobodo pri gradnji stanovanjskih hiš. Vsi ti ukrepi se v marsikateri občin že izvajajo, drug problem pa je, da občine ne dajo veliko na informiranje mladih z temi ukrepi.  Velikokrat pride zgolj do populizma pred volitvami ali med mandatom z izjavami, da so mladim prijazna občina, brez prave učinkovitosti, saj se mladi konec koncev ne vrnejo in redko rešujejo, recimo stanovanjske probleme v lokalnem okolju od kod izhajajo.

V kolikor je občinski svet starejše sestave je takšne vsebine težko vpeljati v program in aktivnost občinske uprave, saj se vsak predstavnik večinoma ukvarja z problematiko katero zastopa, zasedenost mladih v občinskem svetu je pa relativno majhna. Eden izmed problemov je splošna participacija mladih in vključevanje v politiko. Mlade je potrebno aktivirati in vključiti v vzvode odločanja, da povejo svoje želje in takrat se lahko začnejo ustvarjati boljši pogoji za življenje.

Prelaganje odgovornosti zgolj na državo pa ni rešitev, tudi lokalna skupnost lahko ogromno prispeva. Oblikovanje mladim prijaznega okolja, kakor se napoveduje z izbranimi ukrepi iz lokalne strategije za mlade in kakor poteka v izvedbenem delu, pa je zatorej odraz iskanja in najdenja stičnih točk,  povezovanja in sodelovanja lokalnih akterjev na mladinskem področju ter njihove pripravljenosti za in na spremembe. Tudi če želimo doseči proaktivno participacijo je priprava tovrstne strategije priložnost in možnost, da soodločajo z sistemom iskanja rešitev od spodaj navzgor z povezavo med formalnimi in neformalnimi skupinami. Strategija je pripravljena kot samostojna, upošteva vse aspekte mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni. V tem primeru lahko govorimo o celoviti in razvojno naravnani strategiji, ki bi jo morala vsaka občina implementirati v svoj načrt za prihodnostza spodbujanje skupnosti k ustvarjanju mladim bolj prijaznega okolja.

Tadej Žalik, član IO SDM


Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva in stališča Slovenske demokratske mladine.

Tadej Žalik o strategiji za mlade: Primer dobre prakse je občina Turnišče, ki je z neposrednim pristopom do mladih v povezavi z lokalno mladinsko organizacijo pristopila k pripravi lokalne strategije za mlade

Prihajajoči dogodki

Dogodki