PREŽIVNINA JE OTROKOVA NEODTULJIVA PRAVICA

Jun 28, 2023 | Novice

Poslanka SDS mag. Karmen Furman je na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca naslovila poslansko pobudo v zvezi z neodtujljivimi otrokovimi pravicami.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

“Na strani Vlade Republike Slovenije je bila 13.6.2023 objavljena novica z naslovom: »Preživnina je otrokova neodtujljiva pravica« 

V nadaljevanju je govora o preživninskem kalkulatorju, kot orodju, ki naj bi končno postavilo standard, kaj pomeni dostojna preživnina za otroka in preprečilo arbitrarnost pri določanju preživnin s strani socialnih delavcev in sodišč. Navedeno orodje naj bi izhajalo iz izračuna minimalnih življenjskih stroškov za otroka glede na starost otroka, ki temelji na indeksu cen življenjskih potrebščin z upoštevanjem stopnje rasti.

Prav tako naj bi na ministrstvu načrtovali pripravo preživninske lestvice in s tem ureditev standardov za določanje primernih višin preživnin za otroke tudi na ravni zakonodaje. S temi ukrepi naj bi zasledovali največje koristi otrok.

Iz vsebine torej ne izhaja, da bi predlagane rešitve zasledovale vsebino naslova, čeprav ima vladajoča koalicija v koalicijski pogodbi zapisano zavez o postopni uvedbi univerzalnih temeljnih dobrin otrok in mladih.

V zvezi z navedenim zato dajem pobudo:

Da se vprašanje preživnine izloči iz socialnih transferjev in se v okviru družinske politike uredi tako, da bo vsak otrok določene starosti, ne glede na premoženjski status upravičen do enakega zneska preživnine. Na enak (univerzalen) način naj se uredi tudi otroški dodatek. Le tako bo preživnina postala to, kar vlada v naslovu novice napoveduje: univerzalna in neodtujljiva otrokova pravica.”

Slovenska demokratska mladina kot zagovornica mladih in otrok s polno podporo podpira omenjeni predlog.

V Slovenski demokratski mladini verjamemo, da je zagotavljanje univerzalnih standardov in enakih možnosti za vse otroke ključnega pomena za ustvarjanje pravične družbe, ki bo nudila ustrezno podporo in zaščito vsakemu otroku. Otroci predstavljajo prihodnost naše družbe in njihov razvoj ter blagostanje bi morala biti prioriteta za vse nas.

Prihajajoči dogodki

Dogodki