[POSLANSKA POBUDA] Jure Ferjan: Prihodek od študentskega dela naj se izvzame pri odločanju, če je študent upravičen do državne štipendije

Jun 11, 2021 | Novice

Poslanec SDS Jure Ferjan je na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja naslovil poslansko pobudo glede študentskega dela in državnih štipendij.

Pobudo objavljamo v celoti:

Študentsko delo je oblika dela, s katerim se v obdobju izobraževanja, tako ali drugače, sreča večina mladih. Že izhajajoč iz imena, gre za delo, ki ga dijaki in študenti opravljajo ob izobraževanju. Študentsko delo se ne šteje v delovno dobo dijaka ali študenta in ga posledično tudi zaradi tega ne moremo enačiti z ostalimi oblikami zaposlitve. Pri mnogih študentih je zaslužek namenjen tudi ali predvsem osnovnim življenjskim potrebam (prehrana, bivanje, oblačila ipd.). Mnogokrat se tudi zgodi, da študent ravno zaradi študentskega dela ne izpolnjuje enega izmed pogojev za pridobitev državne štipendije, in sicer, da preseže povprečni mesečni dohodek na osebo v družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge, ki trenutno ne sme presegati 680,56 evrov. Posledično je posameznik (dijak ali študent) kaznovan, namesto da bi bil nagrajen, da je ob izobraževanju opravljal delo in pridobival delovne izkušnje.

Nenazadnje je državna štipendija dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo se želi spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev.

V zvezi z navedenim dajem pobudo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj preuči možnost, da bi se študentsko delo izvzelo pri ugotavljanju, ali je dijak oz. študent upravičen do državne štipendije.

Prihajajoči dogodki

Dogodki