ODZIV SDM NA KRITIKE OB PONOVNEM PREGLEDU VSEBINE RAZPISA V VISOKOŠOLSKE ZAVODE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Feb 1, 2021 | Novice

V Slovenski demokratski mladini smo presenečeni nad negativnim odzivom rektorjev slovenskih univerz in nekaterih mladinskih organizacij, kot sta ŠOS in DOS, ob dejstvu, da je Vlada Republike Slovenije ravnala odgovorno in pred izdanim soglasjem k vsebini razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 izpostavila, da je potrebno predlagano vsebino in s tem število vpisnih mest na visokošolskih zavodih preveriti glede na aktualno stanje potreb gospodarstva in drugih panog v naši državi, kot sta na primer zdravstvo in socialno delo.

V prejšnjih letih je bilo soglasje vlade pri razpisu za vpis na visokošolske zavode le formalnost. Tu se je potrebno zavedati, da fakultete državna sredstva prejemajo glede na število njihovih študentov in si zato želijo čim več razpisanih mest. Na prvo mesto je potrebno postaviti interes države in njenih državljanov, ne pa fakultet, kot se je dogajalo v času levih vlad. Epidemija COVID-19 je še dodatno pokazala škodljivost te ozkoglednosti. Izkazalo se je, da nam primanjkuje kadra v kritični infrastrukturi, predvsem na področju zdravstva. To je posledica prav tega, da država v preteklosti ni odigrala svoje vloge in razpisov ni oblikovala strateško – za prihodnost. Zato je edina pravilna odločitev, da Vlada Republike Slovenije naredi analizo potreb v gospodarstvu in družbi ter na podlagi analize pripravi strategijo za naprej.

Kot smo zapisali v svoji resoluciji sprejeti na 20. Kongresu našega podmladka, je ena izmed temeljnih točk našega prizadevanja v novem mandatu zagotovitev zadostnega števila vpisnih mest na tistih študijskih programih, ki bodo v naslednjem desetletju izobraževala zaposljive mlade in tako spodbujanje politike zaposlovanja deficitarnih poklicev, ki so se v času epidemije izkazale za pomanjkljive. Prepričani smo, da do sedaj država s potrebnimi vzvodi ni uspela zadostiti in spodbuditi večje povezave med visokošolskim izobraževanjem in potrebami gospodarstva ter drugih sektorjev družbenega delovanja.

V letu 2021 je predvideno sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga pričakujemo že zadnjih 15 let, v zadnji fazi je izoblikovanje Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050; realizirati je potrebno usmeritve in visoko zastavljene cilje Nacionalnega energetskega podnebnega načrta. Brez ustrezno in za to usmerjenega izobraženega kadra bodo realizacija teh zakonov in strategij ter načrtov le mrtva črka na papirju.

Evropska unija bo Sloveniji v prihodnjih 6 letih dodelila 5,7 milijarde evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji. Ob tem se pričakujejo oz. celo zahtevajo reforme na področju zdravstva, trajnostnega in zelenega prehoda, raziskav in inovacij ter digitalizacije. Tudi na teh področjih Slovenija potrebuje nove kadre, ki jih z dosedanjimi obsoletnimi razporeditvami študijskih smeri ne bomo uspeli izobraziti.

Naloga vsake vlade je, da skladno s 40. členom Zakona o visokem šolstvu poda soglasje, kar pomeni, da se z vsebino razpisov strinja več kot polovica predstavnikov vlade – ministrov in ministric. Edino smiselno je, da vsako ministrstvo na svojem področju preveri potrebe na trgu dela in to ustrezno naslovi ob obravnavi tako pomembnega dokumenta, kot je naslavljanje in usmerjanje novonastalih poklicev v prihodnosti. Prav tako je v decembru ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec na zadnji seji Sveta RS za visoko šolstvo izpostavila aktualno krizo kot priložnost za preoblikovanje izobraževanja in usposabljanja za naslednje desetletje.

(vir: https://www.gov.si/novice/2020-12-22-svet-republike-slovenije-za-visoko-solstvo-o-izhodiscih-za-prihodnji-nacionalni-program-na-podorcoju-visokega-solstva/)

Ena izmed prioritet slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici letošnjega leta bo tudi oblikovanje Programa za preobrazbo, ki bo naslovil nove sodobne možnosti izobraževanja prepotrebnih kadrov.

(vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-26-sestanek-s-predsednico-odbora-ep-pristojnega-za-izobrazevanje/)

Le s kakovostno izobraženim kadrom, ki se bo znal soočiti z reševanjem novonastalih izzivov in tako gradil boljšo prihodnost, bomo zmogli Slovenijo postaviti ob bok najbolj razvitih držav, kar je v strateškem interesu celotne zdajšnje generacije mladih kot tudi bodočih generacij.

Zaradi vseh zgoraj navedenih razlogov zato podpiramo Vlado Republike Slovenije pri njihovi odločitvi, da bo o soglasju k vpisnim mestom odločala odgovorno in prej preučila ter analizirala potrebe v gospodarstvu in družbi. Od takšnih odločitev je namreč predvsem odvisno, v kakšno smer bo šla Slovenija, kako hitro se bomo razvijali in posledično, kakšne bodo naše plače in pokojnine v prihodnjem desetletju.

Prihajajoči dogodki

Dogodki