OBČINA VIDEM – OBČINA POTENCIALOV

Maj 12, 2021 | Blog

Rogati in pernati koranti, številčnost etnografskih folklornih skupin, glas klopotca v vinogradih, barvna in pisana polja, petje ptic v gozdovih, najstarejša cerkev v Sloveniji, dolgoletna tradicija v gasilstvu, dobri in prijazni ljudje, vse to je občina Videm.

Občina Videm je ena izmed 212 slovenskih občin in leži v Severovzhodni Sloveniji. Razteza se čez Dravsko polje, Dravinjske gorice in Haloze. Tukajšnjim prebivalcem prst in podnebje omogočata najboljše pogoje za kmetijstvo, predvsem za poljedelstvo in vinogradništvo. Nekoč so se vsa gospodinjstva ukvarjala z kmetijstvom, imela nekaj hektarjev zemlje, nekaj kokoši, par pujsov in kakšno kravo. Z močno industrializacijo in urbanizacijo ter vplivom političnih razmer, je delež kmečkega prebivalstva upadal, ljudje so se začeli zaposlovati na Ptuju in v Kidričevem, vse do današnjih dni. Zaradi industrializacije so se podobe vasi močno spremenile. Tradicionalnih hiš več ni, nastale pa so sodobne stanovanjske stavbe. Na vaseh je danes le do 5 kmetij, ne več v tipičnih kmetijah, ampak z moderno stanovanjsko hišo, visokimi silosi, modernimi in novimi hlevi, ter garažami za traktorje in ostalo mehanizacijo, ki obdelujejo do 30 hektarjev in več zemlje. Tudi v gričevnatem delu občine, kjer se prebivalci ukvarjajo z vinogradništvom, je večina vinogradov sedaj že zaraščenih, in kazijo žalostno podobo priseljevanja v ravninski del in mesta.

Kljub temu je občina speljala in izvedla številne projekte, ki omogočajo razvoj in ljudem dostojno življenje, predvsem na področju infrastrukture, kanalizacije, oskrbe s pitno vodo, šolstva in izobraževanja, požarne varnosti, kmetijstva ter turizma. V občini imamo industrijsko cono, vendar še ni popolnoma zaživela. Tukajšnji prebivalci so v želji po gospodarskem razvoju, namenili najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo podravske avtoceste, ta pa ni prinesla želenega gospodarskega učinka. Kljub temu je manjše gospodarstvo tukaj močno razvito.

Želim, da v našem prijetnem in čistem okolju zrastejo nova stanovanjska naselja, ki bi omogočala priseljevanje mladih družin ter tako zaustavili trend odseljevanja. Potrebno bi bilo zgraditi tudi veliko večnamensko dvorano, ki bi pripomogla k razvoju naših osnovnošolskih otrok, šolstva nasploh, športa, kulture, namenjena bi bila tudi društvom, ki bi organizirali mnoge prireditve in dogodke.

Občina kaže potencial v razvoju kmetijstva, turizma, razvoj industrijske cone ter energetiki, predvsem pri pridobivanju zelene energije (veter, voda, sonce).

Pohvalimo se lahko z eno najstarejših cerkva na Slovenskem, cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Dravinjskem vrhu. Mnogi ste našo občino zagotovo že prepotovali, ko ste potovali proti Hrvaški, skozi MMP Gruškovje ali Zg. Leskovec. Prepoznali nas boste tudi po korantih, ki izvirajo iz tega območja in so simbol celotne Slovenije.

Moje poslanstvo je, da  vzpostavim most med mlado in starejšo generacijo, s katero bomo povezali inovativne ideje, zagnanost mladih in znanje, izkušnje starejših ter tako ustvarili zlato sredino, katera bo pripomogla k razvoju, in dvignila kakovost življenja na tem delu Slovenije.

Žiga Škrabl

Prihajajoči dogodki

Dogodki