POKLICNA vs. SPLOŠNA MATURA

Apr 9, 2021 | Blog

Obstajajo razlike med poklicno in splošno maturo. Iz vidika pridobljenega znanja morajo običajno kandidati za uspešno opravljeno splošno maturo pokazati več znanja v primerjavi s kandidati, ki opravljajo poklicno maturo. Izkaže se tudi, da imajo maturanti splošne mature tipično ob slabšem uspehu, bodisi iz posameznega predmeta, bodisi ob zaključku letnika, več znanja in spretnosti kot maturanti poklicne mature. Seveda navedeno dejstvo iz nobenega aspekta ni sporno vse dokler ne pride do selekcioniranja maturantov ob omejitvi vpisa v študijske programe.

Razlika med poklicno in splošno maturo se pokaže v nadaljnjem študiju maturantov na fakultetah. Splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne. Toda v kolikor se poklicni maturanti želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz dodatnega predmeta na splošni maturi. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo sicer ne omogočajo ravno vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina.

Tako je pri selekcioniranju maturantov ob omejitvi vpisa poklicni maturant z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi popolnoma enakovreden gimnazijskemu oz. splošnemu maturantu, ki ima običajno več znanja ob slabšem uspehu. Poleg tega je gimnazijec za doseganje naziva gimnazijski maturant potreboval 4 leta izobraževanja. Iz navedenega pogosto sledi, da gimnazijski maturant z uspešno opravljeno splošno maturo dosega slabše evidentirane ocene v primerjavi z maturantom poklicne mature z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi, saj so v primeru omejitve vpisa kandidati običajno izbrani glede na splošni uspeh v zaključnih letnikih izobraževanja in na podlagi splošnega uspeha na splošni maturi ali na poklicni maturi. Kot je nakazano uvodoma lahko iz navedenega zaključimo, da je za nadaljevanje izobraževanja na fakulteti gimnazijskemu maturantu težje uresničiti vpisne pogoje in s tem kariero v primerjavi s poklicnim maturantom, ki je opravil 5. predmet na splošni maturi. Ali res v slovenskem izobraževalnem sistemu ni mogoče urediti ustreznejše definiranje vpisnih pogojev ob omejitvi vpisa na posamezne študijske programe?

Simon Kopač

Prihajajoči dogodki

Dogodki