KREPITEV OSAMOSVOJITVENIH VREDNOT ZA VEČ ENOTNOSTI MED MLADIMI

Maj 31, 2023 | Novice

Poslanca SDS Anja Bah Žibert in Andrej Kosi sta na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko pobudo v zvezi s krepitvijo vrednot, ki bodo mlade povezovale. V Slovenski demokratski mladini omenjeno pobudo podpiramo. Tako v osnovni kot srednji šoli se premalo časa posveča novejši zgodovini Slovenije, še posebej osamosvojitvenemu obdobju. Pomembnim temam bi morali nameniti več časa, tudi če to pomeni zmanjšanje drugih vsebin.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

v zgodovini vsakega državotvornega naroda obstaja točno določen čas, ki omogoči, da narod postane suveren, sam svoj gospodar. Takšen čas veže nase pozitiven odnos večine državljanov oziroma pripadnikov naroda. Predstavlja vrednotno središče naroda. Za nas Slovence je to čas osamosvajanja. Na tej zgodovinski premici smo se kot narod postavili za svoje pravice, razglasili samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo in z uporom proti agresiji JLA samostojnost tudi uspešno ubranili.

Posebna vrednost tega časa je bila enotnost slovenskega naroda. Enotnost, ki nikoli prej in nikoli pozneje ni bila tako močna. Mnogi mladi danes čutijo razdeljenost slovenske družbe, zato meniva, da je odgovornost nas starejših, da jim predstavimo oziroma približamo ta čas enotnosti, predvsem s ciljem, da bomo v prihodnosti skupaj in znova začutili več enotnosti in živeli bolj povezani.

Z namenom krepitve vrednot, ki bodo mlade povezovale, na vas naslavljava pisno poslansko pobudo z naslednjima predlogoma:

1. V okviru vzgojno-izobraževalnega procesa naj mladi v večjem obsegu spoznavajo vrednote slovenske osamosvojitve in osamosvojitvene procese, prilagojene njihovi starosti.

2. Maturitetno gradivo naj vedno vsebuje tudi osamosvojitveno obdobje.

Prihajajoči dogodki

Dogodki