Izgradnja nove medicinske fakultete je več kot nujna – pogled bodoče študentke

Mar 30, 2023 | Blog

Slovenci bolj kot kdajkoli potrebujemo nove zdravnike. Glede na ostale evropske države smo po številu zdravnikov na prebivalca globoko pod evropskim povprečjem. Še posebej zaskrbljujoče je stanje v Ljubljani, kjer je brez osebnega zdravnika več kot 10 000 ljudi.

Kot maturantka škofijske klasične gimnazije opažam, da je zanimanje za študij medicine med mojimi vrstniki zelo veliko, tudi sama si želim študirati medicino. Žal je število mest na slovenskih medicinskih fakultetah omejeno, zato bo mnogo zelo zavzetih dijakov kljub izjemnemu pomanjkanju zdravnikov moralo izbrati drug poklic. Menim, da je to za Slovence velika izguba. Nujno bi potrebovali novo medicinsko fakulteto, ki bi z izobraževanjem novih zdravnikov državljanom omogočila lažji dostop do zdravstvenih storitev.

Prioriteta slovenske politike mora biti zdravje državljanov, zato iskreno upam, da se bo projekt izgradnje nove medicinske fakultete nadaljeval. Slovenci si zaslužimo urejeno in dostopno zdravstveno oskrbo.

Larisa Demšar, SDM Škofja Loka – Železniki

Prihajajoči dogodki

Dogodki