Drugi solidarnostni dodatek za študente v vrednosti 150 evrov

Jan 17, 2021 | Novice

Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše je v sedmi protikoronski paket vključila tudi pomoč študentom in študentkam. Po prvem protikoronskem paketu je tako študentom že drugič namenila enkratni solidarnostni dodatek v vrednosti 150 evrov.

Enkratni solidarnostni dodatek bo izplačan vsem višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji narednem in izrednem študiju, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Upravičenci bodo za pridobitev dodatka morali oddati vlogo preko elektronskega obrazca na eUpravi. Vloga bo na voljo do 31. januarja 2021 in je po tem datumu ne bo več mogoče oddati.
Dodatek bo tistim, ki bodo popolno vlogo poslali do vključno 25. januarja, nakazan do 31. januarja 2021. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja pa bodo dodatek na bančni račun prejeli v mesecu februarju 2021.

Vloga je dostopna na spodnji povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom.html?fbclid=IwAR2OAg4ztNJFAGHFtWqoD-Yqfk3qM1wDK_h8DrgJ2Zhoogu7XQ5xcIds36Q

Prihajajoči dogodki

Dogodki