Dominik Štrakl: Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi bo mladim pomagal, da bodo lažje prišli do lastnega stanovanja

Mar 9, 2022 | Novice

Danes, 8. marca, je ob vložitvi predloga Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade potekala novinarska konferenca Slovenske demokratske stranke. Na novinarski konferenci sta nastopila poslanec SDS Tomaž Lisec in predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Štrakl, ki sta v nastopu pred mediji pojasnila bistveno rešitev, ki jo ponuja zakon. Mladi bodo po predlogu zakona pri banki lažje najeli stanovanjski kredit, saj jim bo v tam namen država izdala poroštvo. 

Novinarska konferenca se je pričela z nastopom poslanca SDS Tomaža Lisca, ki je predstavil dosedanje delo vlade Janeza Janše na področju reševanja stanovanjske problematike v Sloveniji, pri čemer se je še posebej osredotočil na specifično problematiko, s katero se soočajo mladi. V začetku je povedal, da je bilo predvsem v vrstah opozicije o tej temi veliko povedanega, a zelo malo storjenega. Nato je nadaljeval: “V poslanski skupini SDS smo se skupaj s podmladkom stranke odločili, da vložimo ta zakon, saj je dostop do cenovno dostopnih stanovanj ena od prednostnih nalog EU, celo v ustani RS je zapisano, da mora država ustvariti možnosti, da si državljan lahko pridobijo primerno stanovanje.”

Kot je povedal poslanec imajo mladi in mlade družine problem pri prvem dostopu do stanovanja. Ta težava je še posebej izrazita pri tistih, ki zaposleni za določen čas, saj je njihova kreditna sposobnost praviloma nizka. Spomnil je tudi na to, da je poslanska skupina SDS že leta 2018 predlagal podoben zakon, a tisti predlog zakona žal ni dobil širše podpore. 

“V preteklosti je bilo veliko priložnosti za reševanje prostorske, gradbene in stanovanjske problematike, a se ni storilo nič. V tem mandatu se je začelo dogajati. Najprej smo sprejeli zakon o urejanju prostora, ki omogoča občinam lažje in hitrejše pridobivanje prostorskih in gradbenih pogojev. Sprejeli smo gradbeni zakon, ki prav tako onemogoča podaljševanje postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Nenazadnje je bila v letu 2021 sprejeta novela stanovanjskega zakonika, ki je prav tako pospešila možnost za pridobivanje prvih stanovanj. Vlada je tudi sprejela poslovno politiko stanovanjskega sklada in mu naložila, da preko svoje poslovne politike do leta 2025 zgradi 5000 najemnih stanovanj, ki se že začenjajo graditi oz. se nekatera že zgrajena.”

Zaključil je, da Zakon o stanovanjski jamstveni shemi pika na i k vsemu trudu, ki ga je na dotičnem področju do sedaj naredila vlada Janeza Janše. Nato je spregovoril predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Štrakl, ki je povedal, da je stanovanjska problematika tema, s katero se je podmladek SDS v tekočem mandatu veliko ukvarjal, saj gre za eno najpomembnejših mladinskih področij. Ob tem je spomnil na raziskavo Mladina 2020 in tudi na resolucijo, ki jo je na to temo sprejel podmladek v preteklem letu. 

“Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi bo mladim pomagal pri tem, da bodo lažje prišli do kredita in do lastnega stanovanja. Stanovanjska jamstvena shema naslavlja predvsem mlajšo populacijo staro do 38 let. Opredeljuje pa dve vrsti kreditojemalcev, to so zaposleni za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka. Ta kategorija mora izpolnjevati določen dohodkovni pogoj. Druga kategorija so mlade družine, ki imajo enega ali več otrok in vsaj eden od otrok še ni šoloobvezen.”

Dodatno je pojasnil, da bo po predlogu zakona ročnost kredita največ 30 let, glavnica kredita za posameznika pa ne bo smela presegati 200.000 EUR. Kredit bo moral biti hipotekarno zavarovan. 

“Želim si, da bodo poslanci in poslanke, predvsem tisti, ki so v preteklosti o tej problematiki veliki govorili, predlog zakona podprli. Tukaj je njihova priložnost, da preidejo od besed k dejanjem. Če bomo s tem predlogom zakona uspeli, bomo veliko pripomogli k reševanju stanovanjskega problema. Prepričan sem, da lahko stanovanjski problem v Sloveniji rešimo v desetih letih.”

Odgovoril je tudi na novinarsko vprašanje, ki se je nanašalo na finančne posledice zakona. “Predvidevamo, da predlog zakona v prvem letu po sprejemu ne bo imel finančnih posledic za proračun, nato pa ocenjujemo, da bo v ta namen v proračunu potrebno zagotoviti približno 3 milijone evrov.”

Predsednik podmladka se je ob koncu nastopa zahvalil poslanski skupini SDS, ki ima za mlade in njihove težave izrazit posluh in poslanskim skupinam, ki predlog zakona podpirajo, torej NSi, SNS, Konkretno, poslanca manjšinskih skupnosti in poslanki Mateji Udovč.  

Prihajajoči dogodki

Dogodki