Kako Evropo približati Evropejcem?

Nov 17, 2021 | Blog

Diskurz o tem, da naj bi Evropska unija trpela za demokratičnim primankljajem, (ironično) obstaja že od prvih neposrednih volitev v Evropski parlament, leta 1975.

Eden izmed glavnih krivcev za to, je zagotovo javnost, ki ne razume evropskega političnega sistema, evropske institucije se jim zdijo oddaljene, prav tako pa ne prepoznajo prednosti, ki jim jih prinese evropsko državljanstvo. Nepovezanost med Evropsko unijo in državami članicami, kot tudi med EU ter njenimi državljani, nam potrjuje tudi primer nizke udeležbe na volitvah v Evropski parlament, nazadnje leta 2019.

Evropska unija je potrebovala odprto in transparentno platformo, ki bi jo po možnosti lahko razširila izven Bruslja v preostale države članice Evropske unije, saj bi posledično tako lahko okrepila predstavniško demokracijo v Evropi.

Kaj pravzaprav je Konferenca o prihodnosti Evrope?

Konferenca o prihodnosti Evrope je oblika vseevropske pobude, katere cilj je dati državljanom in civilni družbi večjo vlogo pri oblikovanju politik Evropske unije. Nastala je kot ideja francoskega predsednika, ki jo je takrat novovizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podprla. Z nekolikšnjo zamudo, zaradi pandemije COVID-19, se je digitalna platforma Konference odprla aprila 2021, dogodki pa bodo potekali vse do spomladi leta 2022, ko bo Evropska komisija pripravila končno poročilo z rezultati.

Posebnost Konference je, da je vključujoča za vse Evropejce, ne glede na starost, spol ali izobrazbo, dogodki, ki se odvijajo pa se dotikajo aktualnih tem, kot so demokracija, pravna država, okoljske spremembe, zdravje, migracije in še mnoge druge. Na ta način želi Evropska komisija vzpodbuditi evropske državljane k sodelovanju pri oblikovanju Evrope v kateri želijo živeti, zlasti pa s tem nagovarja mlade Evropejce, da se angažirajo pri razpravi o prihodnosti Evrope na različnih platformah, kjer državljani razpravljajo ter postavljajo vprašanja v sodelovanju z političnimi predstavniki, akademiki ter drugimi strokovnjaki in deležniki.

Kljub temu, da Slovenija trenutno opravlja izredno zahtevno in pomembno nalogo predsedovanja Svetu Evropske unije, pa zaradi tega čisto nič ne zapostavlja sodelovanja na Konferenci o prhodnosti Evrope. Namreč po podatkih vmesnega poročila, ki analizira število prispevkov na milijon prebivalcev, je Slovenija na odličnem osmem mestu od 27 držav, Največ prispevkov pa je bilo objavljenih na temo okolja in klimatskih sprememb, zanimanje Slovencev pa je visoko tudi na področju Evropske unije v svetu in ekonomije, socialne pravičnosti ter delovnih mest.

Kako poteka Konferenca o prihodnosti Evrope?

Prvi del Konference predstavlja konferenčna zasedanja na spletni platformi, preko katere lahko evropejci razpravljajo o svojih idejah in postavljajo vprašanja, za tiste, ki si želijo koraka dlje, pa lahko preko platforme sami organizirajo dogodek.

V drugem delu Konference bodo potekale okrogle mize, kjer se bo razpravljalo o predlaganih zamislih, ki jih je zainteresirana civilna družba delila v prvem sklopu.

Okrogle mize evropskih državljanov bodo sestavljene iz 200 običajnih Evropejcev, naključno, a proporcionalno izbranih, tako da bo zagotovljena reprezentativnost glede na geografski izvor, starost, spol, social-ekonomsko ozadje in stopnjo izobrazbe. Mladi med 16. in 25. letom bodo predstavljali tretjino udeleženih.

Okrogle mize, ki se bodo dotikale štirih tematik (gospodarstvo, socialna pravičnost, izobraževanje, kultura, mladi, šport, digitalna preobrazba; evropska demokracija in pravna država; podnebne spremembe in zdravje in EU v svetu ter migracije) bodo potekale v treh srečanjih. Do sedaj so te obravnavale različna vprašanja, kot naprimer kako zagotoviti enakost spolov ali kako izgraditi evropsko identiteto, pa vse do konkretnejših vprašanj, kot je naprimer vprašanje enotne evropske vojske in kako se učinkovito spopadati z migracijskimi valovi v prihodnosti.

Oblikovani predlogi, zbrani na okroglih mizah bodo posredovani v razpravo Plenarni skupščini Konference ki prav tako združuje državljane (20 predstavnikov z vsake okrogle mize), predstavnike evropskih institucij, nacionalnih parlametov in druge deležnike. Izvršni odbor Konference bo nato spomladi leta 2022 pripravil končno poročilo s sklepi, ki jih bodo nato institucije  (Evropski parlament, Evropski svet in Evropska komisija) upoštevale, saj so se zavezale, da bodo prisluhnile Evropejcem ter v okviru pristojnosti sledile danim priporočilom. Do pomladi 2022 naj bi konferenca prišla do zaključkov in podala smernice o prihodnosti Evrope.

Dogodki preko spletne platforme Konference o prihodnosti Evrope še vedno potekajo, zato ni prepozno, da se pridružiš enkratnemu dogodku. Morda bodo prav tvoje ideje vplivale na oblikovanje Evrope v prihodnosti.

Doroteja Hervatin, članica IO SDM


Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva in stališča Slovenske demokratske mladine

Prihajajoči dogodki

Dogodki